• Allergi
  • Tannbehandling
  • Hudsykdommer
  • ID-merking
  • Kastrasjon
  • Kirurgi
  • Kloklipp m.m.

Regelmessig kloklipp er nødvendig hos mange dyr for å ivareta trivsel og sunne poter. Klør vokser jo hele tiden, forskjellig fra dyr til dyr. I noen tilfeller kan kloa vokse rundt og inn i huden eller poten og lage sår og infeksjoner.

Vi strekker oss langt for å gjøre det beste som er mulig for kjæledyret ditt og deg som eier og ser på ditt dyr som et betydningsfullt medlem av familien og behandler det deretter. Vi har omfattende faglig og menneskelig erfaring og anvender et bredt spektrum av behandlinger.

Utviklet av Effekt Media